Soimul elvetian anti-imbatranire

STRATEGIE 08/08/

În unele cazuri fericite, prin utilizarea unor fonduri europene s-a reușit în anumite stațiuni calificarea și relativa stabilizare a personalului, de obicei în paralel cu procesul de renovare a patrimoniului de active ale acelor stațiuni. Cele mai vizibile tipuri de personal utilizate în cadrul unei baze balneare sunt, însă, în mare măsură cele de tip hotelier: ospătari, bucătari, cameriste și recepționeri.

Diunggah oleh

Din nefericire, tratarea educațională și metodologică a formării competențelor și abilităților în domeniul turismului, hotelăriei și alimentației este legată într-o prea mică măsură sau strict accidental de problematica turismului balnear, în componenta nemedicală de servicii furnizate.

Avându-se în vedere problemele grave acumulate de-a lungul celor două decenii în sistemul balnear, se poate considera că s-ar fi impus o conectare mult mai consistentă și mai frecventă a formării profesionale în raport cu nevoile și oferta concretă a stațiunilor balneo-climaterice românești. Pe de altă parte, multe zone în care sunt plasate stațiunile de interes local se confruntă cu handicapuri de ordin mai general, ca de exemplu:i. De asemenea, administratorii acestor stațiuni se confruntă și cu atracția pe care o exercita localități mai îndepărtate, dar cu un potențial economic mai mare, asupra personalului mai tânăr.

În plus, faptul că sezonalitatea turistică în stațiunile balneare este puternic dezechilibrată soimul elvetian anti-imbatranire îndelungat cu frecventare foarte scăzută face dificilă retenția personalului format și performant într- un sector unde activitatea se limitează la câteva luni pe an.

O caracteristică principală a resursei umane angajate în sectorul balnear hotelier este cea a ponderii mari a femeilor. Dacă tradițional stațiunile balneare au fost mai puțin afectate de instabilitatea forței de muncă, datorită faptului că diversele tipuri de structuri din sectorul balnear permiteau desfășurarea unei activități turistice la parametri medii pe toată durata anului, în perioadamulți operatori balneari hotelieri în special care au implementat programe de formare profesională a personalului auxiliar declară că fluctuația personalului a fost în creștere.

Aceasta se datorează în principal posibilității persoanelor formate de a-și utiliza noile abilități achiziționate pe piața muncii din Uniunea Europeană, în zonele cu niveluri salariale mai atractive. Aceasta evoluție contribuie la menținerea deficitului tradițional de personal auxiliar din sectorul balnear.

Aspectul cel mai critic este însă dat de nivelul scăzut de instruire al personalului angajat, doar o mică parte având diplome de tip post-liceal. În decursul ultimilor ani, această situație, soimul elvetian anti-imbatranire punct de vedere al calificării formale, s-a îmbunătățit, însă doar parțial, dar este evident că, la nivelul experienței și abilităților acumulate din punctul de vedere al unei valorificări integrate și superioare a potențialului balnear, situația pregătirii forței de muncă lasă încă mult de dorit.

La o analiză mai soimul elvetian anti-imbatranire, reiese clar faptul că mai puțin de jumătate dintre angajații masca fata cu avocado sectorul balnear au o pregătire de specialitate în domeniul turismului. Conținutul acestor cursuri rămâne însă problematic, având în vedere nevoia de evaluare concretă și la zi a stării curente a bazei de tratament și a serviciilor prestate în cadrul acesteia.

De asemenea, nu s-a reușit atragerea învățământului preuniversitar și universitar în domeniul industriei de ospitalitate într-un demers de actualizare a curriculei specifice, element foarte important în direcția asigurării unei formări profesionale adecvate unor servicii balneare moderne și competitive.

Francais Roumain

Situația actuală a turismului balnear1. Analiza națională, regională și focus pe stațiuni balneare Diferențele și particularitățile regionale constatate în s-au păstrat în mare parte, regiunile de dezvoltare ale României prezentând o imagine destul de disparată în termeni de investiții care s-au realizat în perioada de referință Mai jos vom trece rapid în revistă principalele soimul elvetian anti-imbatranire ale sectorului balnear, așa cum reies acestea din datele statistice colectate și puse la dispoziție de către Institutul Național de Statistică sau din cele elaborate prin compunerea datelor INS.

Vom analiza cele două categorii de date statistice cu privire la turism și anume cele care vizează evoluția capacității de cazare disponibile și cele care vizează fluxurile de turiști sosiri și înnoptări. Astfel, soimul elvetian anti-imbatranire ce privește evoluția capacității de cazare în termeni de locuri-zile care reprezintă numărul agreat de locuri de cazare disponibile efectiv pentru turiștiîn perioada de referință se constată că în perioada a avut loc un reviriment al acesteia, tendința opusă celei de scădere înregistrată după Revirimentul capacității de cazare în stațiunile balneare din perioada de referință se explică atât prin apariția și dezvoltarea unor capacități de cazare noi de tip pensiune multe construite prin utilizarea fondurilor structurale europene în zonele balneare, cât și prin renovarea și reabilitarea unor hoteluri deja existente.

cum să îndepărtezi ridurile de pe forumul buzei superioare botox pe pleoape

Graficul de mai jos ilustrează această evoluție. Graficul de mai jos ilustrează evoluția sosirilor în stațiunile balneare în perioada de referință.

produs de îngrijire a pielii anti-îmbătrânire recenzii serului anti-îmbătrânire kiehls

Având în vedere că a fost constantă importanța fluxurilor de turiști generate în sectorul balnear de sistemul biletelor de tratament, mai jos e ilustrată grafic evoluția numărului de bilete de tratament, specific în stațiuni balneare sau balneoclimatice, care au fost decontate de Casa Națională de Pensii Publice în perioada Fiind vorba de bilete de tratament decontate efectiv, cifrele pot fi echivalate cu sosiri în stațiunile balneare. Aceasta discrepanță între datele cantitative disponibile și percepția avută la nivelul teritoriului, unde turistul social subvenționat pare a rămâne segmentul majoritar de departe, se poate explica prin faptul că sistemul de colectare al datelor utilizat de Institutul Național de Statistică face posibilă introducerea în total a unor capacități de cazare care nu se află în stațiunile balneare și balneoclimatice recunoscute legal, incluzând și sosiri în localități cu baze de tratament care au fost istoric sau doresc să devină stațiuni balneare, fără să aibă acest statut.

Trebuie de asemenea menționat faptul că, în regula soimul elvetian anti-imbatranire, durata de ședere a turistului cu bilet de tratament este mult mai mare decât a turistului mediu în cura liberă sau care vizitează cu alt scop o stațiune balneară.

A doua concluzie este că volumul de bilete de tratament decontat de stat rămâne unul per total constant, chiar dacă există fluctuații câteodată importante, fără să înregistreze scăderi importante în perioada pentru care am avut date disponibile Faptul că există o scădere a frecventării sociale, subvenționate, pe fondul unei tendințe de creștere a sosirilor totale, înseamnă că există o scădere a ponderii primei în total, cu efectele relative pozitive cunoscute legate de creșterea dependenței economiei balneare de acest sistem care nu permite investițiile în reabilitare, în formarea profesională, în dezvoltarea bazelor de tratament și în general a produselor competitive pe piața națională și soimul elvetian anti-imbatranire.

Cauzele acestei evoluții sunt multiple, însă având în vedere nivelul foarte scăzut al cifrelor absolute de turiști străini, aceste cauze sunt puțin pertinente strategic pentru dezvoltarea consistentă a competitivității la export a sectorului balnear român.

lora wrinkle cream recenzii care este cel mai bun ser antirid

În ce îi privește pe români, sosirile acestora în stațiunile balneare naționale au avut o tendință de scădere constantă în perioadaurmată de o perioadă de creștere medie anuală de cca. În ce privește înnoptările, acestea înregistrează o evoluție marginală chiar mai negativă decât cea a sosirilor, cu o creștere mai slabă în perioadao scădere mai accentuată în urmată de o creștere ușoară în perioada Această evoluție indică faptul că pierderile de clientelă au loc în zona unor clientele care petreceau sejururi caracterizabile ca "lungi", fără ca acestea să fie din zona turiștilor veniți cu bilete de tratament.

Acest fenomen îngrijorător pentru competivititatea sectorului balnear poate indica că sectorul își pierde clientela "plătitoare" clasic balneară venită pentru cure lungidin motive de atractivitate dar și de regen anti-imbatranire de cumpărare, fără să o înlocuiască cu alte clientele.

În ce privește distribuția înnoptărilor între turiștii români și cei străini, ponderea străinilor în total este chiar mai mică decât în cazul sosirilor, situație care traduce atât lipsa de atractivitate a unor produse balneare, cât și preferința străinilor pentru sejururile scurte. Turiștii străini în general nu caută produsul balnear în stațiuni, vizitându-le fie pentru patrimoniul lor istoric și cultural, fie datorită funcției stațiunilor ca punct de plecare pentru vizitarea unor atracții aflate în soimul elvetian anti-imbatranire lor deseori atracții naturale ca munții sau ca puncte de înnoptare pentru cei care întreprind tururi în România.

Și în acest caz curba evoluției soimul elvetian anti-imbatranire turiștilor români e practic identică cu cea generală, înregistrând scăderi constante începând cuscădere care s-a accentuat în urmată de o creștere ușoară în perioada Datele de mai jos se concretizează într-o scădere și a duratei medii a sejurului în stațiunile balneare, chiar dacă acesta rămâne sectorul turistic cu unul dintre cele mai lungi sejururi medii, datorită sistemului balnear social bazat pe tichete de tratament care impune cure de lungă durată.

Graficul de mai jos ilustrează această apropiere îngrijorătoare a sejurului mediu din sectorul balnear de cel general de la nivel național. Evoluția duratei medii a sejurului pusă în legatură cu evoluția capacității de cazare prezintă evoluția indicelui de utilizare a capacității de cazare: cât din capacitatea efectiv oferită turiștilor în stațiunile balneare locuri-zile a fost ocupată de turiști?

Никто уже не делал вид, что воспринимает его как нечто само собой разумеющееся. Внезапно из кучи деревьев справа раздались пронзительные крики, и стайка крохотных, оживленно галдящих созданий, вырвавшись из леса, подбежала и сгрудилась вокруг Олвина. Он остановился, пораженный, не веря глазам. Перед ним было нечто, утраченное его миром так давно, что теперь относилось уже чуть ли не к области мифологии.

Graficul de mai jos ilustrează evoluția acestui indice. Aceste fluctuații au loc pe fondul creșterii capacității de cazare - așa cum am văzut mai sus - în perioada într-un context în care frecventarea a înregistrat scăderi continue chiar dacă slabe ca pondere.

În contextul în care indicele are o valoare mare în peisajul economiei turistice românești, care se datorează în continuare turismului social subvenționat de stat prin tichetele de tratament, aceste fluctuații sunt îngrijorătoare și indică cât de necesară este implementarea unei strategii sectoriale pentru dezvoltarea competitivității sectorului, în special prin modernizarea bazelor de tratament și a structurilor de cazare și orientarea lor către produse de tip wellness.

În lipsa acestora, sustenabilitatea economică a operatorilor din sectorul balnear este soimul elvetian anti-imbatranire de dependența de clientele tichetelor de tratament, care singure nu pot asigura ocuparea capacităților adiționale și deci veniturile pentru dezvoltarea sectorului.

Mai jos vor fi prezentate evoluțiile majore din sectorul balnear din perioada de referință la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, cu un focus pe cele mai importante stațiuni balneare ale României din fiecare regiune.

Ele vor fi puse în perspectiva evoluțiilor la nivel național în sectorul balnear. Regiunea de Vest În Regiunea de Vest, fluxurile turistice în stațiunile balneare sunt influențate de evoluția stațiunii Băile Herculane care are o pondere importantă în total.

Sosirile au reușit să crească în și apoi să rămână practic stabile până la nivelul anului după care au crescut ușor până în Astfel, Regiunea de Vest pare a evolua apropiat de tendințele nivelului național doar în ce privesc sosirile, înnoptările fluctuând deseori divergent la nivel național și regional.

Înnoptările în stațiunile balneare din Regiunea de Vest au fluctuat în perioada de referință, însă par a se afla într-o tendința generală de creștere față de cifrele din Prin tradiția balneară și patrimoniul cultural-istoric și natural asociat acesteia, Regiunea de Vest deține un potențial important în dezvoltarea sectorului balnear.

Deși confruntată cu multe dificultăți legate de renovarea unor stațiuni istorice de dimensiunea și importantă Băilor Herculane, Regiunea de Vest are atuul unei diversități a atracțiilor balneare și o circulație turistică în principalele sale centre urbane care pot fi utilizate pentru reteta japoneza pentru riduri creștere rapidă a frecventării turistice a sectorului balnear.

Atât analiza sectorului turistic din cadrul Planului de Dezvoltare Regională cât și cea din cadrul Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă identifică resursele balneare ca o resursă importantă pentru dezvoltarea socio-economică durabilă a Regiunii. Astfel, soimul elvetian anti-imbatranire Raportul de Studii de caz privind specializarea inteligentă, la capitolul care vizează turismul, se menționează următoarele: "Regiunea de Vest are mai multe stațiuni balneare importante, cum ar fi: i Buziaș și Băile Călacea din județul Timiș; ii Moneasa și Lipova Băi din județul Arad; iii Băile Herculane din județul Caraș Severin și iv Geoagiu Băi și Băile Călan din Județul Hunedoara.

Sectorul balnear este subliniat la capitolul Oportunități în analiza SWOT pe capitolul sănătate: "Valorificarea potențialului balnear". Raport de Studii de caz privind Specializarea Inteligentă, raport intermediar iuniepagina Valorificarea patrimoniului natural și antropic Dezvoltarea capacității de cazare și îmbunătățirea serviciilor Dezvoltarea unor nișe turistice cu potențial ridicat.

Dezvoltarea turismului balnear și wellness, ca un sector cu avantaj comparativ important în Regiunea de Vest, este considerat ca un obiectiv general al acestei axe și a fiecărui proiect prevăzut de ea, prioritatea de soimul elvetian anti-imbatranire 3.

Crearea unei regiuni pilot anti-îmbătrânire în Regiunea de Vest Poziționarea Regiunii de Vest ca destinație turistică medicală transfrontalieră în legatură cu Directiva nr. PIDU a fost adoptat ca strategie de dezvoltare de către autoritățile publice locale.

Informasi Dokumen

Viziunea de dezvoltare urbană generală pe care o propune documentul este următoarea "Băile Herculane parte a familiei Europene de stațiuni balneare, prin oferta de facilități de tratament de sănătate și frumusețe într-un cadru natural și un patrimoniu cultural unic.

La nivel operațional PIDU Băile Herculane propune o serie de 6 programe sectoriale de dezvoltare, împărțite în sub-programe, care la rândul lor soimul elvetian anti-imbatranire declinate în proiecte. Deși toate programele au un anumit impact asupra dezvoltării turismului balnear, inclusiv cele care vizează strict creșterea calității vieții locuitorilor prin creșterea calității serviciilor publice de sănătate și educație și reabilitarea spațiului public urban, două dintre acestea vizează direct și explicit turismul balnear și dezvoltarea sa.

Mai jos sunt menționate aceste programe și acele sub-programe cu o importanță majoră pentru turism în general și pentru cel balnear, ca principală formă de turism practicată în Băile Herculane și centru al poziționării viitoare a orașului propuse de PIDU: PS 2.

Dezvoltarea orașului inclusiv al locuitorilor și stațiunii turiștilor prin conservarea țesutului urban specific și îmbunătățirea echipării și servicii edilitare în acord cu mediul2. Program de informare - marketing pentru turism și antreprenoriat local aplicat Program de stimulare a industriei turismului balnear Program de dezvoltare a produselor turistice și a serviciilor conexe Program de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii pentru servicii comerciale și turistice Recuperarea atractivității și recunoașterii istorice prin valorificarea patrimoniului natural și construit de excepție și integrarea în rețelele stațiunilor europene de elită.

  1. Sfaturi anti-imbatranire cret natural
  2. Но в момент, когда сердце тосковало по недосягаемому, он сделал свой выбор.
  3. Но вам придется отправиться туда самим.
  4. В какой-то миг ему показалось, что Итания тоже хочет что-то сказать.

Program de reabilitare a fondului construit cu valoare de patrimoniu Program de reabilitare și recuperare a spațiilor publice cu valoare de patrimoniu Program de evenimente culturale Companii anti-imbatranire de protecție a patrimoniului natural ca suport pentru turism Astfel, dacă programul sectorial 2 include aspecte care pot fi considerate ca măsuri necesare în majoritatea stațiunilor balneare din România, programul sectorial 4 vizează un subiect extrem de problematic și specific Băilor Herculane: gestiunea patrimoniului cultural și natural.

Având unul dintre cele mai bogate și vechi patrimonii istoric-balneare din România, amplasată într-un produse anti-imbatranire pentru ten gras natural considerat unic, stațiunea nu reușește să găsească metodele și mijloacele pentru a asigura restaurarea, conservarea și utilizarea durabilă a patrimoniului său, în special a celui arhitectural-istoric.

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

PIDU ar trebui să reprezinte o bază strategică care să sprijine găsirea soimul elvetian anti-imbatranire soluții optime pentru a ieși din acest impas. Din păcate, cauzele acestui impas sunt reprezentate de dificultățile pe care le întâmpină emergența unui model de gestiune urbană și balneară bazat pe parteneriatul public-privat. Regimul administrării apelor termale, un cadru legal al PPP greu de pus în aplicare și dificil de acceptat pentru operatorii economici strategici, precum nivelul redus al resurselor bugetare ale autorităților publice locale și nu în ultimul rând capacitatea administrativă redusă, au condus la imposibilitatea identificării unei soluții pentru implementarea unor programe de investiții de tipul celor sugerate de PIDU care să asigure restaurarea stațiunii.

Datele statistice cu privire la fluxurile turistice înregistrate la nivelul stațiunii Băile Herculane indică o evoluție care poate fi caracterizată ca general pozitivă. Astfel, sosirile au înregistrat în perioada de referință creșteri solide și constante pe fondul unui volum de înnoptări care, deși fluctuant, a rămas gross-modo constant. Dată fiind evoluția sosirilor și înnoptărilor, durata medie a sejurului la Băile Herculane a scăzut puternic de la 8 la 5 înnoptări pe parcursul intervalului analizat.

Aceasta indică faptul că turiștii cu bilete de tratament subvenționate de stat scad în total, ceea ce obligă stațiunea să dezvolte produse care să reușească să o repoziționeze în pe piața de wellness. Marea problemă a Băilor Herculane rămâne sezonalitatea extrem de dezechilibrată cu un sezon estival care înregistrează în medie până soimul elvetian anti-imbatranire de șapte ori mai multe înnoptări pe lună, decât cel de iarnă și perioade de început de primăvară și sfârșit de toamnă cu valori de asemenea scăzute ale frecventării.

Echilibrarea acestei crema anti-imbatranire de deja clasice pentru stațiunile balneare tradiționale bazate pe sistemul tichetelor de tratament rămâne deci o miza cheie pentru Băile Herculane, una dintre stațiunile puternic dependente de clientele sociale.

În ce privește frecventarea pe baza biletelor de tratament, datele disponibile care vizează doar biletele decontate permit doar o analiză a sosirilor turiștilor deținători de asemenea bilete. Astfel, graficul de mai jos prezintă evoluția biletelor de tratament decontate, deci sosiri efective, în perioada Se poate observa că numărul nu a fluctuat decât foarte puțin, el menținându-se constant.

În perioada de referință la Băile Herculane au avut loc unele intervenții și dezvoltări finanțate fie din fonduri publice de la bugetul de stat, fie din fonduri structurale europene prin intermediul programelor operaționale naționale, în special Programul Operațional Masca de fata apivita pareri. Aceste investiții au fost întreprinse fie de autoritățile publice locale, fie de actorii privați, operatori economici.

Mai jos sunt listate în principal acele proiecte care s-au încheiat sau desfășurat în perioada de referință și vizează în primul rând sectorul turistic în general și sectorul soimul elvetian anti-imbatranire în special.

Это спокойное заявление заметно смутило служителей Совета. Трудно было принять, что снаружи Диаспара вообще есть хоть что-нибудь, но то, что Элвин привел с собой одного из обитателей внешнего мира и собирается представить его мозгу города, было совсем худо. Служители уставились друг на друга в такой беспомощной тревоге, что Элвин с трудом удержался от Пока они шли из парка (причем эскорт держался позади, переговариваясь возбужденным шепотом), Элвин обдумывал следующий ход.

Proiectele și investițiile cu caracter eminamente de gestiune urbană a infrastructurilor de transport și utilități care nu vizau și un aspect cheie pentru sectorul balnear nu au fost evocate. Proiectul include reabilitarea străzilor din zona istorică, construirea unui nou pod peste Cerna în crema anticearcan avon stațiunii și reabilitarea rețelei de canalizare.

Cu toate acestea, deși în prima parte a intervalului au fost înregistrate creșteri solide atât ale sosirilor cât și ale înnoptărilor, în a doua parte a intervalului sosirile s-au oprit din creștere, iar înnoptările au înregistrat o scădere în Durata medie de sejur a scăzut puternic în perioada de referință, de la 7 nopți la sub 4,5.

Această scădere pe fond de creștere a frecventării și de investiții în modernizarea unor capacități de cazare și a serviciilor asociate, indică o creștere a proporției turiștilor care nu vin pe baza biletului de tratament, ci accesează pachete de servicii turistice care pot include sau nu tratamentul balnear sau, mai probabil, cel de tip wellness.

Cu toate acestea, durata medie de ședere nu este mult mai mică decât cea de la soimul elvetian anti-imbatranire național în stațiunile balneare. Sezonalitatea de la Geoagiu-Băi pare a nu avea o structură clară în perioada analizată. Cu toate acestea se poate afirma că asemeni altor stațiuni balneare din România și Geoagiu Băi afișează un vârf de sezon în perioada de vară și o scădere puternică a frecventării în perioada de iarnă.

Trebuie totuși observat că în stațiunea a reușit să înregistreze o sezonalitate mult mai echilibrată decât multe alte stațiuni balneare cu tradiție din România, luni ca mai, octombrie și noiembrie înregistrând cifre ale frecventării similare cu cele din luna august.

Lunile de iarnă înregistrează și ele înnoptări, chiar dacă rămân la un nivel jos, caracteristică care se explică prin menținerea capacității de cazare deschisă în perioada de iarnă, trăsătură caracteristică stațiunilor unde au avut loc investiții în modernizarea infrastructurii de cazare soimul elvetian anti-imbatranire tratament.

Parte din mine voia să-l întrebe cum naiba îl chema pe el, dar mă prinsese cu garda jos şi am răspuns. Josie Bethel.

Scăderile acestui indice pot fi puse atât pe seama creșterii capacității de cazare hoteluri modernizate deschise, noi pensiuni, etc. Și aici probabil că ponderea suprapopulare închisoare suisse anti aging înnoptări este mai mare, însă creșterea rapidă indică un interes crescut nu doar al turiștilor sociali pentru stațiune, ci probabil și un interes al hotelierilor și furnizorilor de servicii balneare de a miza pe segmentul social.

HOW I GOT RID OF MY UNDER EYE BAGS (PERMANENTLY)

Deși nu reprezintă un element în sine negativ, o pondere în creștere a turismului social, poate reprezenta un pericol pe termen mediu și lung având în vedere poziționarea de marketing pe care o presupune și riscul de dependență pe care îl presupune.

În stațiunea Geoagiu Băi au fost implementate și finalizate în perioada de referință două proiecte finanțate din Programul Operațional Soimul elvetian anti-imbatranire, Axa 5 Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, DMI 5. Proiectul a inclus pe lângă modernizarea și creșterea capacității de cazare și achiziționarea unei părți a soimul elvetian anti-imbatranire pentru baza de tratament a hotelului și construirea unei săli de conferințe cu de locuri.

Regiunea de Nord-Vest Și în Regiunea Nord-Vest, pe fondul existenței unei stațiuni balneare Băile Felix - 1 Mai cu capacitate de cazare mare și cu pondere importantă în sectorul balnear regional, statistica turistică balneară la bio oil gel 2022l regional urmează evoluția uneia dintre stațiuni.

Astfel, în Regiunea de Nord-Vest se înregistrează o divergență între evoluția sosirilor, care cresc constant în perioada de referință și înnoptările care după o creștere inițială înînregistrează o scădere constantă care le duce sub nivelul soimul elvetian anti-imbatranire urmată apoi de o revenire în Planul de dezvoltare al regiunii Nord-Vest pentru perioada identifică turismul balnear și stațiunile turistice balneare sau cu potențial balnear ca atuuri importante pentru dezvoltarea circulației turistice.

Ațiputeafiinteresat