Caz p08 swiss anti aging,

European Highlights Traditie şi reformă în societatea românească. European Highlights Tradiţie şi reformă în societatea românească.

Grigore Ghica Vodă, nr. D, em.

  • Fața bebelușului anti îmbătrânire
  • Acid hialuronic online
  • raport anual de activitate - PDF Free Download
  • Cultivarea deprinderilor de îngrijire a corpului la elevii claselor primare

D, Faculty of Law, Spiru Haret University of Bucureşti, Romania Călina Andreea MUNTEANU, Lecturer, Faculty of Law, Petre Andrei University of Iaşi, Romania 5 7 Aims and Scope: Journal of Legal Studies, a professional academic journal, published twice a year, commits itself to promoting the academic communication about laws of Romania and other countries, covers all sorts of researches on legal history, law rules, legal culture, legal theories, legal systems, questions, debate and discussion about law from the experts and scholars all over the world.

The Journal of Legal Studies is issued biannually: no. The Romanian version of this Journal is available online, at jls. Deadlines: The papers will be sent between: January April, 15 for issues no. The selection of the papers will be performed as soon as they have been received but no later than June 1 for issues no.

All articles must contain an abstract which needs to comply with the following requests: it must sum up concisely the content of the article; it must be written in English; it must not exceed lines. The abstract must be followed by English keywords.

Content instructions: The article must be dense, well structured, and to represent a personal contribution of the author caz p08 swiss anti aging the approached field, through the rejection or admission of previous expert opinions; it must contain, when the case needed, proposals of law bills; it must contain a set of conclusions and it must not exceed 15 pages.

Drafting Conditions: The title: Garamond, 14, bold, centered capital letters.

raport anual de activitate

The article: It must be written at single space line by the key words with Garamond, 12, justified, single space. When titles and subtitles requested they must be written in italics and be centereditura Bibliographical notes: They will be written in their proper order in between brackets without special characters in Garamond, 12, in accordance with the following example: Filipescu, year: ; Filipescu, I.

Filipescu, A. We also mention that the titles of the books will not be translated from Romanian into English.

caz p08 swiss anti aging

Like wise, the Moldavian authors are requested to use the Latin alphabet for the bibliographical notes. The footnotes: They must be written without special characters in Garamond, They will contain all the explanations, commentaries and definitions which the author considers compulsory for the proper understanding of the text.

The bibliography:it must be grouped, where necessary, in the following sections: treatises, lectures, monographs; scientific articles; bodies of law; web pages. The bibliography must be written without special characters and in alphabetical order.

When journals, reviews or conference papers are quoted, the authors will be grouped caz p08 swiss anti aging as follows: Anitei, N. The Romanian variant of the Journal of Legal Studies must observe the same drafting conditions, excepting the special characters in the text the bibliography and the bibliographical notes will be written without special caz p08 swiss anti aging as well as in the English version.

The titles of the articles must be written both in Romanian and in English. The abstract and the keywords must be written only in English. Comunity Law. Comparative Law. European Law. International Law II.

Romanian Law III. Law and Related Sciences IV. Legal Practice V. The scientific committee of the journal shall pass all received manuscripts through a provisory selection. The papers shall be selected and blindly reviewed at least by two referees. The Journal of Legal Studies aligns itself to a strictly blind reviewing peer process, implying that the author s and the reviewer s names shall be mutually held back during evaluation process.

Each paper goes through at least two peer reviews. The final editorial decision shall be made in 4 to 6 weeks from the submission date. Abstractul în limba engleză de maximum de rânduri. Maximum 6 cuvinte cheie în engleză.

Abstractul şi cuvintele cheie vor fi în limba engleză atât pentru lucrările în limba română, cât şi pentru cele în limba engleză. Abstractul şi cuvintele cheie se scriu în Garamond, cu caractere de 11, italic, aliniere justify, la două rânduri distanţă de numele autorului. Publicarea articolelor ştiinţifice În ceea ce priveşte publicarea lucrărilor in extenso, acestea trebuie trimise până la data de 5 aprilie Fiecare lucrare trebuie să conţină: Titlul în limba în care se publică articolul.

Traducerea titlului în limba engleză pentru lucrările apărute în limba română. Condiţii de redactare.

Titlul: Garamond, 14, bold, centrat cu majuscule. Prenumele se scrie cu Garamond 12, italic, bold iar numele de familie se scrie cu Garamond 12, majuscule, italic, bold. După numele de familie se va trece un asterisc şi, ca notă de subsol, se va scrie calitatea autorului: gradul didactic, titlul ştiinţific, instituţia sau locul de muncă. Articolele se scriu în limba română sau în limba engleză.

caz p08 swiss anti aging

Conţinutul articolului. Textul articolului va fi scris la un rând distanţă de cuvintele cheie în Garamond, cu caractere de 12, aliniere justify, la un rând distanţă.

În cazul existenţei de titluri sau subtitluri, acestea se scriu în italic, centrat la mijloc. Articolul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie consistent; bine structurat; să reprezinte o contribuţie personală prin susţinerea sau infirmarea opiniilor din 9 11 literatura de specialitate; să conţină, atunci când este cazul, propuneri de lege ferenda; să conţină concluzii şi să nu depăşească 15 pagini.

Notele bibliografice. Notele bibliografice se vor caz p08 swiss anti aging, în ordinea utilizării, în subsolul paginii. Notele de subsol se scriu cu diacritice, Garamond, caractere de Acestea vor conţine toate trimiterile explicative, comentariile şi definiţiile unor termeni din textul articolului, acolo unde autorul le-a considerat necesare.

În situaţia în care cităm din tratate, cursuri şi monografii autorii vor fi trecuţi potrivit următorului exemplu: N. Dreptul familiei, Editura Hamangiu, Bucuresti,p. Thoughts concerning the formal conditions needed for the contracting of marriage from the point of view of the stipulations in the new Civil Code in Journal of Legal Studies, no.

caz p08 swiss anti aging

Bibliografia trebuie grupată, dacă este cazul, pe următoarele secţiuni: Tratate, cursuri, monografii; articole ştiinţifice; legislaţie; pagini web. Ioana POPA III dr.

CM3 60 2015

International Law Panel 1. Privat Law Panel 1. Public Law Panel 1.

caz p08 swiss anti aging

Social and Humanistic Sciences Panel 1. International Law Panel 1 Conf. Private Law Panel 1 Conf. Public Law Panel 1 Lect. Social and Humanistic Sciences Panel 1 Lect.

Informații document

Asigurarea unui caz p08 swiss anti aging juridic efectiv la nivel european] Carmina ALECA 1 Andreea DRĂGHICI 2 Abstract The Council of Europe, as an international organization which includes the european parliamentary democracies, strives to closely monitor the developments from the member states, in order to detect, as soon as possible, new needs and suitable topics for cooperation at european level.

Of these subjects, the judicial cooperation in the area of family law and also in criminal law, plays an important role, taking into consideration that deals with issues related to private life of all individuals.

The Council of Europe has focused on children rights and their protection againts various forms of violence. As stand-alone organization, Council of Europe has sustained the global efforts to combat sexual exploitation of children by establishing an effective legal framework and promoting international cooperation. It is time to act in an efficient way in order to prevent the sexual exploitation and child abuse, to protect children and punish the offenders.

Încărcat de

The sufferings peoduced, the consequences that, most often, last a lifetime, but also the serious violations of human rights by commiting such crimes have prompted the Council of Europe to react strongly, calling on all member states. In this regard, under the auspices of Council of Europe have been carried out aimed at maintaining attention on protecting children from sexual exploitation and sexual abuse. Keywords: children, violence, sexual abuse, protection, cooperation, Council of Europe.

caz p08 swiss anti aging

Introducere Consiliul Europei, ca şi organizaţie internaţională care cuprinde democraţiile europene parlamentare, face eforturi spectaculoase în a urmări atent evoluţiile din statele membre, în scopul de a detecta, cât mai repede cu putinţă, nevoi noi, precum şi subiecte potrivite pentru cooperarea la nivel european. Dintre aceste subiecte, cooperarea juridică în domeniul dreptului familiei şi, totodată, a dreptului penal joacă un rol important, luând în considerare faptul că se ocupă cu probleme strâns legate de viaţa privată a tuturor persoanelor.

Pe de altă parte, ar trebui, de asemenea, să se aibă în vedere că unele probleme nu pot fi rezolvate, exclusiv, într-un cadru naţional, deoarece, prin însăşi natura lor, ele trec dincolo de frontierele naţionale. Consiliul Europei şi-a concentrat atenţia pe drepturile copiilor şi pe protecţia acestora împotriva diferitelor forme de violenţă.

Ca şi organizaţie de sine-stătătoare, Consiliul Europei a contribuit la efortul global de combatere a exploatării sexuale a copiilor, prin stabilirea unui cadru juridic eficient şi promovarea cooperării internaţionale.

Determinarea principalelor probleme Mobilul concentrării acţiunilor, la nivel mondial, este determinat de credinţa în ideea comună că copiii sunt viitorul şi reprezintă, în acelaşi timp, şi prezentul.

Este momentul să-i oprim pe cei care îi rănesc pe aceştia. Este timpul să acţionăm eficient pentru a preveni exploatarea sexuală şi abuzul copiilor, să-i protejăm pe copii şi să-i pedepsim pe infractori. Suferinţele produse, consecinţele care, de cele mai multe ori, durează o viaţă întreagă, dar şi încălcările grave ale drepturilor omului prin comiterea unor astfel de infracţiuni, au determinat Consiliul Europei să reacţioneze ferm, făcând apel către toate statele membre.

Sub acest aspect, sub auspiciile Consiliului Europei au fost derulate acţiuni, având ca scop menţinerea atenţiei asupra protecţiei copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzului sexual.

caz p08 swiss anti aging

Se urmăreşte, astfel, să se furnizeze statelor participante soluţii eficiente pe care să le implementeze în legislaţia naţională, aducându-se, în acelaşi timp, amendamente codurilor penale existente.

Ațiputeafiinteresat